fbpx

Cellaviva
Baby Journey

Vi har glädjen att i stolt partnerskap med Baby Journey sprida kunskap om en möjlighet som erbjuds en enda gång i livet – spara stamceller i samband med förlossningen, då de är som mest kraftfulla.

Efter att navelsträngen klippts så innehåller den överblivna efterbörden stamceller, samma stamceller som hjälper din bebis att utveckla organ, blod, vävnad och ett immunförsvar under graviditeten. Med närapå obegränsade användningsområden i terapeutisk behandling används de idag till att behandla flertalet allvarliga sjukdomar, såsom blodcancer och immunsystemssjukdomar. Genom att spara det nyfödda barnets stamceller kan svåra sjukdomar behandlas och väntetider förkortas vid ett kritiskt sjukdomsförlopp eftersom matchande stamceller redan finns tillgängliga för barnet och familjen.

Tillsammans med Baby Journey ger vi dig all info du behöver!

Markerar du din beställning med Baby Journey som anledning till hur du hittade till oss – så bjuder vi på förvaringen i 12 månader.

journey-img-a2

The baby’s journey

Det finns mer än 10 000 miljarder celler i en vuxen kropp. Alla har bildats från en enda stamcell – det befruktade ägget. Varje del av människan innehåller stamceller, men även de åldras i takt med vår kropp. Navelsträngen och navelsträngsblodet är två av de rikaste källorna till stamceller i människokroppen. Tidigare var benmärg den enda stamcellskällan vid transplantation. I jämförelse med stamceller från benmärg är de i navelsträngsblod mer omogna och har en större anpassningsförmåga. Det innebär att navelsträngsblod är mindre benäget att orsaka komplikationer vid transplantation.

När ert barn är fött hjälper vi er föräldrar att ta tillvara på de stamceller som finns kvar. Oavsett hur sen avnavling ni önskar, kan ni alltid spara de stamceller som isoleras från en bit av navelsträngsvävnaden. Navelsträngen fyller ingen funktion för vare sig mamman eller barnet som avklippt, spar celler som biologisk back-up istället för att låta dem kastas.

journey-img-b2

Målet är att utveckla nya sätt att behandla idag obotliga sjukdomar

Det bedrivs omfattande forskning med stamceller. Vi driver själva kliniska studier för Diabetes typ 1 och Covid-19 med stamceller från navelsträngen. Förutom de 80 dödliga sjukdomar som behandlas med stamceller idag finns ett stort och växande utbud av nya experimentella behandlingar som förhoppningsvis ska kunna ge terapi med hjälp av navelsträngsstamceller. För närvarande pågår globalt över 2.500* kliniska prövningar med experimentella behandlingar för sjukdomar och tillstånd såsom cancer, diabetes, autism, CP-skador. Alzheimers, MS, ALS med flera.
*www.clinicaltrials.gov

journey-img-c2

Stamcells-podden av Baby Journey