en sv

Pressreleaser


Category

Styrelsen i NextCell Pharma AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 25,1 MSEK

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)…

Cellaviva Sverige maj 15, 2020

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - februari 2020

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 29 februari 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Andra kvartalet (2019-12-01…

Cellaviva Sverige april 29, 2020

NextCell i diskussioner om patienter med covid-19

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi…

Cellaviva Sverige mars 20, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns…

Cellaviva Sverige mars 11, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma deltar som Referenslaboratorium i NIBSC-studie

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de deltar som referenslabb för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska…

Cellaviva Sverige februari 21, 2020

Vinnovaprojekt för cellbaserade produkter

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserat projekt ”Etablering…

Cellaviva Sverige februari 10, 2020

NextCell presenterar framsteg på Swiss Nordic Bio 2020

NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerade i december 2019 effektdata för ProTrans-stamceller från en interimsanalys av ProTrans-1. Patienter som fått medelhög eller hög dos av ProTrans visade en statistiskt signifikant effekt…

Cellaviva Sverige februari 4, 2020

Delårsrapport 1 2019/2020

Nextcell Pharma AB publicerar Delårsrapport för kvartal 1, september 2019 – november 2019.     Med ”NXTCL”, ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes…

Cellaviva Sverige januari 31, 2020
Förbered dig inför sommaren
Förbered dig inför sommaren

Väntar du en sommarbebis med BF i semestertider?

Om du vill ha vår hjälp med insamlingen, tänk på att beställa i god tid innan BF, så vi kan se till att bemanna förlossningen med den personal som behövs.